Fachbereich Veterinärmedizin


Service-Navigation

  Publikationsdatenbank

  Current therapies for the treatment of acute puerperal metritis in cattle (2002)

  Art
  Poster
  Autoren
  Heuwieser, W.
  Drillich, M.
  Schmitt, E. J.
  Chenault, J. R.
  Moreira, F.
  Kongress
  XXII World Buiatrics Congress
  Hannover, 18. – 23.08.2002
  Quelle
  XXII. World Buiatrics Congress : 18.-23. August, Hannover 2002 ; [Abstracts] / World Association for Buiatrics
  Sprache
  Englisch
  Kontakt
  Tierklinik für Fortpflanzung

  Königsweg 65
  Haus 27
  14163 Berlin
  +49 30 838 62618
  fortpflanzungsklinik@vetmed.fu-berlin.de