Fachbereich Veterinärmedizin


Service-Navigation

  Publikationsdatenbank

  Fluorometric measurement of mitochondrial NADH, a parameter of brain energy metabolism (2007)

  Art
  Poster
  Autoren
  Rex, A.
  Hamann, M.
  Richter, A.
  Fink, F.
  Fink, H.
  Kongress
  DGPPN Kongress 2007
  Berlin, 21. – 24.11.2007
  Quelle
  Der Nervenarzt; 78(Suppl. 2) — S. 277
  ISSN: 0028-2804
  Sprache
  Englisch
  Kontakt
  Institut für Pharmakologie und Toxikologie

  Koserstr. 20
  14195 Berlin
  +49 30 838 53221
  pharmakologie@vetmed.fu-berlin.de