zum Inhalt springen

Fachbereich Veterinärmedizin


Service-Navigation

  Publikationsdatenbank

  Silver nanoparticles and synchrotron light-based nanotoxicology:
  new imaging modalities (2011)

  Art
  Poster
  Autoren
  Mantion, A
  Graf, P
  Haase, A
  Plendl, J
  Thuenemann, A
  Meier, W
  Taubert, A
  Luch, A
  Vila-Comamala, J
  Diaz, A
  Grolimund, D
  Sachtleben, M
  Kongress
  2. Joint Users Meeting @ PSI
  Villingen/Switzerland, 15. – 16.09.2011
  Quelle
  Sprache
  Englisch
  Kontakt
  Institut für Veterinär-Anatomie

  Koserstr. 20
  14195 Berlin
  +49 30 838 53555
  anatomie@vetmed.fu-berlin.de