Fachbereich Veterinärmedizin


Service-Navigation

  Publikationsdatenbank

  Nucleotides support growth of selected intestinal bacteria (2009)

  Art
  Poster
  Autoren
  Sauer, N
  Bauer, E
  Vahjen, W
  Zentek, J
  Mosenthin, R
  Kongress
  International Symposium on Digestive Physiology of Pigs
  Barcelona/Spain, 01.01.2009
  Quelle
  Sprache
  Englisch
  Kontakt
  Institut für Tierernährung

  Königin-Luise-Str. 49
  Gebäude 8
  14195 Berlin
  +49 30 838 52256
  tierernaehrung@vetmed.fu-berlin.de