Fachbereich Veterinärmedizin


Service-Navigation

  Publikationsdatenbank

  Mechanisms and regulation of pre-gastric glucose absorption in ruminants (2012)

  Art
  Vortrag
  Autor
  Aschenbach, Jörg R. (WE 2)
  Kongress
  Nanjing Agricultural University
  Nanjing (CN), 28.11.2012
  Quelle
  Sprache
  Englisch
  Kontakt
  Institut für Veterinär-Physiologie

  Oertzenweg 19 b
  14163 Berlin
  +49 30 838 62600
  physiologie@vetmed.fu-berlin.de