Fachbereich Veterinärmedizin


Service-Navigation

  Publikationsdatenbank

  Bacteria as predisposing factors for subclinical endometritis (2013)

  Art
  Poster
  Autoren
  Sens, A.
  Heuwieser, Wolfgang (WE 19)
  Kongress
  Reproductive Biology, Biotechnology, Animal Welfare and Biodiversity
  01.02.2013
  Quelle
  Reproductive biology; 13(Suppl. 2) — S. 55
  ISSN: 1642-431x
  Sprache
  Englisch
  Verweise
  DOI: 10.1016/j.repbio.2013.01.072
  Kontakt
  Tierklinik für Fortpflanzung

  Königsweg 65
  Haus 27
  14163 Berlin
  +49 30 838 62618
  fortpflanzungsklinik@vetmed.fu-berlin.de