Fachbereich Veterinärmedizin


Service-Navigation

  Publikationsdatenbank

  An exploratory investigation on the microbiological quality of dim sum (pork dumplings) sold in Chiang Mai, Thailand (2011)

  Art
  Zeitschriftenartikel / wissenschaftlicher Beitrag
  Autoren
  Chaisowwong, W.
  Kleer, J.
  Reinartz, M.
  Baumann, M. P. O.
  Srikitjakarna, L.
  Wiwatanadate, P.
  Zessin, K. H.
  Alter, T.
  Hildebrandt, G.
  Quelle
  Archiv für Lebensmittelhygiene; 62(1) — S. 20–25
  ISSN: 0003-925x
  Sprache
  Englisch
  Kontakt
  Institut für Lebensmittelsicherheit und -hygiene

  Königsweg 69
  14163 Berlin
  +49 30 838 62550
  lebensmittelhygiene@vetmed.fu-berlin.de