Fachbereich Veterinärmedizin


Service-Navigation

  Publikationsdatenbank

  Feed restriction influences the risk for ruminal acidosis (2011)

  Art
  Buchbeitrag
  Autoren
  Zhang, S.
  Aschenbach, J.R.
  Barreda, D. R.
  Penner, G. B.
  Quelle
  University of Saskatchewan Greenbrae Dairy Herd Report
  Saskatchewan: University of Saskatchewan, 2011 — S. 28–31
  Kontakt
  Institut für Veterinär-Physiologie

  Oertzenweg 19 b
  14163 Berlin
  +49 30 838 62600
  physiologie@vetmed.fu-berlin.de